Սուրեն Պապիկյանը ՝ ջրահեռացման համակարգերի կառուցուման եվ վերանորոգուման մասին.

Սուրեն Պապիկյանը ՝ ջրահեռացման համակարգերի կառուցուման եվ վերանորոգուման մասին.

Սուբվենցիոն ծրագրերի կենսական բաղադրիչներից մեկն է համայնքներում տարիներով մաշված կամ իսպառ բացակայող ջրամատակարարման, նաև ջրահեռացման համակարգերի կառուցումն ու վերանորոգումը:
Արդեն իսկ ընթացքի մեջ են հետևյալ ծրագրերը
Լոռու մարզ
Լուսաղբյուր համայնքում ոռոգման ցանցի նորոգում
Ծաղկաբեր համայնքի 1-ին փողոցի ջրագծի նորոգում
Գեղարքունիքի մարզ
Ծովինար համայնքում ոռոգման առուների կառուցում
Վերին Գետաշենում ոռոգման ներքին ցանցի վերակառուցում։

23.06.2020