ՔՊԿ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

Վերահսկող հանձնաժողովը կուսակցության նյութական և ֆինանսական միջոցների ծախսման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող, ինչպես նաև կուսակցության մարմինների անհատական որոշումների դեմ բողոքները քննող և լուծող  մարմին է: